Program konferencji

Program konferencji Modernizm w przekładzie/ Modernism in Translation

28 września 2022 (środa)

19.00 Projekcja chorwackiego filmu pt. Wyprawa na ryby i gawędy rybackie oraz rozmowa z twórcą filmu reżyserem Milanem Trencem, filmoznawcą Nikicą Giliciem i znawcą renesansu Ivanem Lupiciem (Kino Karolinka MDK). Rozmowę poprowadzi Leszek Małczak

29 września 2022 (czwartek)

Sesja 1

8.45–9.00 Otwarcie konferencji

9.00–9.20 Nikica Gilić (Zagrzeb), Media and Cinema Translations of Modernism – Literature, Film, Culture

9.20–9.40 Leo Rafolt (Osijek), Intersemiotic Modernism: Between Poetry and its Embodiment

9.40–10.00 Robert Grošelj (Lublana), „Rekonsi”: prevodi Kosovelovih konsov in Chestermanove prevajalske strategije

Sesja 2

10.15–10.35 Sanja Knežević (Zadar), Croatian Second Wave Modernism: Blossoming of Romance Language Literature Translations

10.35–10.55 Igor Medić (Zagrzeb), Wild about Wilde – Oscar Wilde’s Salomé in Croatian literature of the early 20th century

10.55–11.15 Tea Rogić Musa (Zagrzeb), Modernizm międzywojenny: Nałkowska i Krleža – metaforaniedobrej miłości” w literaturach polskiej i chorwackiej

11.15–11.35 Mario Kolar (Rijeka), Translations of Arthur Conan Doyle’s works and the beginnings of Croatian crime prose in the period of modernism

Sesja 3

11.50–12.10 Žarka Svirčev (Belgrad), Albatross Translation Project

12.10–12.30 Bojana Aćamović (Belgrad), Under the Winged Sign of “Albatross”: Translations of Poe and Whitman and the Development of Serbian Avant-garde

12.30–12.50 Bojan Jović (Belgrad), The one (and only) Polish contribution in Zenit: Poème by Ary Justman

12.50–13.10 Andrij Saweneć (Lublin), Modernistyczna obsceniczność w przekładzie: ukraińskie i rosyjskie tłumaczenia “Kochanka Lady Chatterlay” D.H. Lawrence’a u schyłku ZSRR

Przerwa na obiad 13.30–14.30

Sesja 4

14.30–14.50 Ewelina Drzewiecka (Sofia), „Biblia w przekładzie”. Bułgarska narracja o św. Klemensie z Ochrydy w okresie międzywojennym a problem transferu idei w warunkach modernizacji kultury

14.50–15.10 Katarzyna Lukas (Gdańsk), „Tako rzecze Zaratustra” Wacława Berenta: młodopolska maniera czy nowatorski eksperyment?

15.10–15.30 Piotr Misztela (Warszawa), Ile Przybyszewskiego w Przybyszewskim? Pomiędzy „zbułgaryzowanym przekładem”  a mistyfikacją literacką

15.30–15.50 Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz (Warszawa), Przekład modernistyczny i czas

Sesja 5

16.00–16.20 Marta Buczek (Katowice), Słowacka proza liryzowana w polskich przekładach – modernizm czy awangarda?

16.20–16.40 Barbara Bibik (Toruń), Potrzeba tłumacza

16.40–17.00 Marta Kaźmierczak (Warszawa), Polski modernizm w podwójnym transferze: Leśmian po rosyjsku i wybory ilustracyjno-edytorskie Andrieja Bazilewskiego

17.00–17.20 Zuzanna Jaskuła (Warszawa), Nazywanie nienazwanego – o przekładzie idei w „Do latarni morskiej” Virginii Woolf